Nguyễn Xuân Nguyên

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Tên đề tài: 
Nghiên cứu thiết kế tối ưu và điều khiển bộ hấp thụ dao động có bộ cản và lò xo lắp đặt phức hợp
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH.Nguyễn Đông Anh , TS. Lã Đức Việt
Năm bắt đầu: 
2012
Bậc đào tạo: