Nguyễn Thái Hòa

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Quy Nhơn
Tên đề tài: 
Về cấu trúc lớp môđun có bất biến pfa(M) nhỏ trên vành địa phương
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, PGS. TS. Trần Trọng Huệ
Năm bảo vệ: 
2003
Bậc đào tạo: