Nguyễn Thành Văn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG HN
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Bài toán thác triển và bài toán cousin đối với hàm chính qui nhân giá trú trọng đại số Quaternion và đại số Clifford
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Lê Hùng Sơn, GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
Năm bảo vệ: 
2002
Bậc đào tạo: