Nguyễn Minh Tuấn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Giáo dục
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Chính quy hóa suy rộng và phương trình tích phân kỳ dị với nhân bất biến đối với phép quay
Tập thể hướng dẫn: 
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu, PGS. TS. Nguyễn Thủy Thanh
Năm bảo vệ: 
1996
Bậc đào tạo: