Nguyễn Minh Mẫn

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Tên đề tài: 
Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của nghiệm của phương trình vi phân hàm dạng trung tính
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh, PGS. TS Nguyễn Thế Hoàn
Năm bảo vệ: 
2003
Bậc đào tạo: