Nguyễn Gia Như

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Duy Tân
Tên đề tài: 
Phát triển thuật toán tiến hóa giải một số bài toán tối ưu trong mạng không dây
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: