Lê Thị Huệ

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường Đại học Lâm nghiệp
Tên đề tài: 
Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi
Tập thể hướng dẫn: 
PGS. TS Phạm Chí Vĩnh, TS Trần Thanh Tuấn
Năm bắt đầu: 
2013
Bậc đào tạo: