Lê Đắc Nhường

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Hải Phòng
Tên đề tài: 
Nghiên cứu một số vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ trong mạng thế hệ mới
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Lê Trọng Vĩnh, PGS.TS. Ngô Hồng Sơn
Năm bảo vệ: 
2015
Bậc đào tạo: