Đinh Công Hướng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Quy Nhơn
Chuyên ngành: 
Tên đề tài: 
Một số vấn đề định tính của phương trình sai phân và ứng dụng
Tập thể hướng dẫn: 
GS. TSKH Nguyễn Văn Mậu, TS. Đặng Vũ Giang
Năm bảo vệ: 
2006
Bậc đào tạo: