Đặng Quyết Thắng

Tiếng Việt
Nơi công tác: 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Tên đề tài: 
Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng của các mô hình otomat nâng cao
Tập thể hướng dẫn: 
PGS.TS. Phan Trung Huy, GS. TS. Đặng Huy Ruận
Năm bảo vệ: 
2013
Bậc đào tạo: