Using BiLSTM in Dependency Parsing for Vietnamese

Tiêu đềUsing BiLSTM in Dependency Parsing for Vietnamese
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2018
Tác giảNguyen, TLuong, Ha, MLinh, Huyền, NThị Minh, Le, HPhuong
Tạp chíComputación y Sistemas
Thể tích22