Thông tin tuyển sinh năm 2020

 • Đối tượng tuyển sinh
  • Các thí sinh có bằng đại học chuyên ngành phù hợp thuộc một trong các lĩnh vực: Toán học, Thống kê và Công nghệ thông tin.
  • Hoặc chuyên ngành gần: Khí tượng và khí hậu học, Vật lý học, Khoa học vật liệu, Cơ kĩ thuật, Khoa học công nghệ vũ trụ, Robotics, Công nghệ kĩ thuật xây dựng giao thông, Kinh tế học (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế), Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử), Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm), Kế toán – Kiểm toán ( Kế toán, Kiểm toán), Công nghệ kĩ thuật cơ khí ( Công nghệ kĩ thuật điện tử), Công nghệ kĩ thuật điện – điện tử viễn thông ( Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử, Công nghệ kĩ thuật điện tử viễn thông, Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa), Kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông ( Kĩ thuật điện tử - viễn thông, Kĩ thuật y sinh, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa), Vật lý kĩ thuật ( Vật lý kĩ thuật, Kỹ thuật hạt nhân).
  • Các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tới lưu trữ, phân tích và xử lí dữ liệu tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi.

Chú ý: Các thí sinh cần học bổ sung một số học phần tùy theo chương trình đại học được đào tạo. 

Lịch học các môn bổ sung: Đăng kí trước ngày 02/10/2020

 • Kế hoạch tuyển sinh đợt 2 năm 2020
  • Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 02/10/2020.
  • Thời gian thi (dự kiến): Từ ngày 17/10/2020 đến ngày 18/10/2020
  • Các môn thi:
  • Kế hoạch ôn tập: Nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức ôn tập
  • Chi tiết theo dõi tại trang web tuyển sinh của Trường