On the sub poly-harmonic property for solutions of (-Δ)^p u <0 in R^n

Tiêu đềOn the sub poly-harmonic property for solutions of (-Δ)^p u <0 in R^n
Loại công bốJournal Article
Tác giảNgô, QAnh