Sharp reversed Hardy-Littlewood-Sobolev inequality on R^n

Tiêu đềSharp reversed Hardy-Littlewood-Sobolev inequality on R^n
Loại công bốJournal Article
Tác giảNgô, QAnh, Nguyen, VH