Sharp reversed Hardy-Littlewood-Sobolev inequality on the half space R_+^n

Tiêu đềSharp reversed Hardy-Littlewood-Sobolev inequality on the half space R_+^n
Loại công bốJournal Article
Tác giảNgô, QAnh, Nguyen, VH