Seminar Bộ môn Tin học ngày 27/11/2015

Thời gian: 9h00, ngày 27/11/2015

Địa điểm:  Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Báo cáo viên: NCS Nguyễn Duy Hàm

Tên báo cáo: Phát triển một số thuật toán hiệu quả khai thác tập mục trên cơ sở dữ liệu số lượng có sự phân cấp mục

(Đây là seminar NCS trình bày trước khi bảo vệ TS)