Seminar Bộ môn Tin học ngày 20/11/2015

 1. Thời gian: 9h00, ngày 20/11/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: Ngô Văn Chí
  Tên báo cáo: Bảng băm phân tán và định tuyến trong mạng ngang hàng
 2. Thời gian: 10h00, ngày 20/11/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học, phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ánh Phượng
  Tên báo cáo: Tìm hiểu kĩ thuật bẻ khoá mạng không dây
  (Đây là seminar học viên cao học trình bày trước khi bảo vệ luận văn Thạc sĩ)