Seminar Bộ môn Tin học ngày 13/11/2015

 1. Thời gian: 9h00, ngày 13/11/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: Nguyễn Việt Hùng
  Tên báo cáo: Nghiên cứu xác định đồng sở chỉ và ứng dụng cho Tiếng Việt
  (Đây là Seminar học viên trình bày trước khi bảo vệ Thạc sĩ)
   
 2. Thời gian: 10h00, ngày 13/11/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Báo cáo viên: Lưu Xuân Văn
  Tên báo cáo: Giấu tin trong ảnh số
  (Đây là Seminar trong khuôn khổ trả bài môn học Seminar của học viên CH)