Seminar Bộ môn Giải tích ngày 06/11/2015

Thời gian: 9h00 thứ 6 ngày 06/11/2015.

Địa điểm: P409 T3, Trường ĐH KHTN.

Báo cáo viên: PGS. TS. Đặng Đình Châu (ĐH KHTN - ĐH QGHN).

Tên báo cáo: Về bài toán nhiễu của nửa nhóm liên tục mạnh và ứng dụng trong mô hình quần thể sinh học (Phần 2)