Reflection and transmission of SH waves at a very rough interface and its band gaps

Tiêu đềReflection and transmission of SH waves at a very rough interface and its band gaps
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2017
Tác giảVinh, PChi, Tuan, TThanh, Tung, DXuan, Kieu, NThi
Tạp chíJournal of Sound and Vibration
Thể tích411
Trang422–434