On radial solutions of Δ²u + u^{-q} = 0 in R³ with exactly quadratic growth at infinity

Tiêu đềOn radial solutions of Δ²u + u^{-q} = 0 in R³ with exactly quadratic growth at infinity
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2017
Tác giảTrịnh, VDược, Ngô, QAnh
Tạp chíDifferential and Integral Equations
Thể tích30
Issue11/12
Trang917-928