On radial solutions of Δ²u + u^{-q} = 0 in R³ with exactly quadratic growth at infinity

Tiêu đềOn radial solutions of Δ²u + u^{-q} = 0 in R³ with exactly quadratic growth at infinity
Loại công bốJournal Article
Tác giảTrịnh, VDược, Ngô, QAnh