Nghiên cứu các trường hợp tới hạn, suy biến và kỳ dị của bài toán biên không đều đối với phương trình elliptic không tuyến tính

Mã đề tài: 
101.01-2011.18
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
06/2012
Số tháng thực hiện: 
24
Chủ trì không là cán bộ cơ hữu: 
PGS.TS Hoàng Quốc Toàn
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt