Một số phương pháp tối ưu cho hình học tính toán

Mã đề tài: 
101.01-2014.28
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Thành viên
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt