On limit Brody curves in $\mathbb C^n$ and $(\mathbb C^\star)^2$

Tiêu đềOn limit Brody curves in $\mathbb C^n$ and $(\mathbb C^\star)^2$
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2015
Tác giảĐỗ Đức, T, Mai, AĐức, Ninh, VT
Tạp chíKyushu J. Math. 69 (2015), pp. 111-123.