Lịch sử Bộ môn Tin học

Bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội được thành lập vào năm 1980 tại Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tiền thân của Bộ môn Tin học là Bộ môn Phương pháp tính được thành lập cùng với Khoa Toán - Cơ vào năm 1963 gồm 4 bộ môn chuyên ngành: Vận trù học, Đại số, Toán Lôgic (Điều khiển học) và Phương pháp tính, nên thường được gọi tắt là "Vận, Đại, Lô, Phương".

Năm 1973, Bộ môn Phương pháp tính được tách thành hai bộ môn: Bộ môn Phương pháp tính và Bộ môn Đại số - Lôgic. Bộ môn Phương pháp tính bao gồm Toán học Tính toán và Máy tính.

Năm 1980, nhóm Lôgic của Bộ môn Đại số - Lôgic được nhập với nhóm Máy tính của Bộ môn Phương pháp tính lập thành Bộ môn Điều khiển học. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành Tin học, năm 1987 Bộ môn Điều khiển học đã được tăng cường cán bộ, máy tính… và được đổi tên thành Bộ môn Tin học.

Có thể nói, vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Đại học Tổng hợp Hà Nội là một đơn vị Tin học mạnh nhất trong cả nước.
Năm 1990 một số cán bộ của Bộ môn Tin học được điều chuyển sang xây dựng Viện Điện tử - Tin học trực thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội. Và năm 1995 một lượng lớn cán bộ của Bộ môn Tin học lại được điều động sang công tác tại Khoa Công nghệ Thông tin, một đơn vị mới được thành lập trong Trường.

Do vậy, bên cạnh vinh dự được chi viện lực lượng cho nhiều đơn vị, Bộ môn Tin học luôn phấn đấu bền bỉ để xây dựng một đội ngũ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng cùng với cơ sở vật chất trang thiết bị dồi dào, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.
Từ bốn cán bộ còn lại sau khi đã chi viện cho Khoa Công nghệ Thông tin, qua nhiều năm phấn đấu không mệt mỏi, lực lượng cán bộ của Bộ môn Tin học không ngừng lớn mạnh, lúc đông nhất đã có tới 22 người. 

Mấy năm gần đây, cũng giống như các đơn vị khác, Bộ môn Tin học đang trong thời kì trẻ hóa và thường xuyên biến động về lực lượng do một số thầy cao tuổi đã nghỉ hưu (nhưng vẫn luôn tâm huyết và tiếp tục có nhiều đóng góp với sự nghiệp đào tạo), việc tuyển dụng mới ngày càng chặt chẽ và tăng cường gửi cán bộ trẻ đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài. Hiện tại, Bộ môn có 16 cán bộ giảng viên, trong đó có 2 PGS và 7 tiến sĩ.