Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường

Mã đề tài: 
101.02-2011.21
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
06/2012
Số tháng thực hiện: 
24

Thành viên trong khoa

Vai trò
Chủ trì
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt