Khoa Toán-Cơ-Tin học

Thời gian: 
T5, 29/12/2016 - 15:00
Địa điểm: 
409T3
Người báo cáo: 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ĐHQG HN)
Tên báo cáo: 
Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến, và Chương trình Kỹ thuật hạ tầng của ĐH Việt Nhật.