Infinitesimal CR automorphisms and stability groups of infinite-type models in $\mathbb C^2$

Tiêu đềInfinitesimal CR automorphisms and stability groups of infinite-type models in $\mathbb C^2$
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2016
Tác giảHayashimoto, A, Ninh, VThu
Tạp chíKyoto Journal of Mathematics
Thể tíchVolume 56, Number 2 (2016), 441-464.