Hội nghị khoa học Khoa Toán - Cơ - Tin học năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC
KHOA TOÁN – CƠ – TIN HỌC
Thời gian: Thứ Sáu Ngày 12 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Phòng 504 T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 

08h15 - 8h30

Đăng ký đại biểu

08h30 - 8h45

Khai mạc Hội nghị

Chủ tọa: TS. Lê Hồng Phương

8h45 - 9h30

Phạm Huy Tùng (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN)

Clustering Functional Data using Projection

9h30 - 9h45

Tiệc trà

Chủ tọa: TS. Nguyễn Hải Vinh

9h45 - 10h30

Hoàng Anh Đức (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN)

A Brief Introduction to Independent Set Reconfiguration and Related Problems

10h30 - 11h15

Nguyễn Thị Lương (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN)

Sử dụng đặc trưng phân bố từ trong phân tích cú pháp thành phần tiếng Việt

11h15 - 12h00

Các báo cáo ngắn/demo (12 báo cáo)

 

Tóm tắt báo cáo