HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

 

 1. Đơn xin bảo vệ luận án cấp cơ sở (2 bản, theo mẫu).
 2. Bản photocopy quyết định công nhận NCS (2 bản).
 3. Bản photocopy Quyết định công nhận tên đề tài và người hướng dẫn (2 bản).
 4. Bản photocopy các văn bản thay đổi trong quá trình đào tạo, như: chuyển chuyên ngành, gia hạn, tạm ngừng ... (nếu có, 2 bản).
 5. Bản công chứng chứng chỉ ngoại ngữ B2 hoặc tương đương (2 bản)
 6. Bản sao công chứng bảng điểm cao học (nếu đã có bằng thạc sĩ), bản điểm các chuyên đề cấp tiến sĩ (2 bản).
 7. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bằng Thạc sĩ (nếu đã tốt nghiệp thạc sĩ) (2 bản).
 8. Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan chủ quản, nếu là thí sinh tự do thì Khoa xác nhận (2 bản, theo mẫu).
 9. Công văn của Khoa gửi trường đề nghị cho phép NCS bảo vệ kèm theo danh sách dự kiến Hội đồng (2 bản, theo mẫu).
 10. Tập các bài báo (photocopy theo quy định), đóng thành quyển bìa mền, ngoài cùng có in danh mục các bài báo của tác giả đã công bố liên quan đến luận án.
 11. Giấy chứng nhận của đồng tác giả trong các bài báo cho phép NCS sử dụng các bài báo đó cho mục đích bảo vệ luận án (2 bản, theo mẫu).
 12. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn (2 bản, có xác nhận chữ ký và đóng dấu).
 13. Biên bản của buổi xemina thông qua kết quả luận án ở bộ môn (2 bản).
 14. Dự kiến danh sách các đơn vị và cá nhân gửi tóm tắt luận án (2 bản, theo mẫu).
 15. Một dự thảo luận án và 03 dự thảo tóm tắt luận án.
 16. Phiếu thanh toán đã có xác nhận của các đơn vị: Khoa, Phòng Tài vụ, Thư viên (01 bản).           Sau khi thẩm định xong hồ sơ, chuyên viên Phòng Sau đại học sẽ gọi NCS đến hoàn tất thủ tục xin Giấy xác nhận của Phòng Chính trị và Công tác sinh viên về việc đã hoàn thành các khoản thanh toán cần thiết trước khi bảo vệ luận án.

Sau khi có quyết định bảo vệ cấp cơ sở, phải nộp 07 bản nhận xét của thành viên hội đồng cho Phòng Sau đại học trước ngày bảo vệ ít nhất 03 ngày.

 

Chú ý: Nếu NCS đã hết hạn và có QĐ trả về địa phương (hoặc cơ quan công tác), cần nộp thêm:

 • Công văn của cơ quan chủ quản v/v đề nghị ĐHQGHN, Trường ĐHKHTN cho phép bảo vệ luận án.
 • Bản giải trình của NCS về việc quá hạn, cam kết tự túc kinh phí bảo vệ luận án và có ghi ý kiến của tập thể hướng dẫn.

======================

* Các số điện thoại cần biết: Phòng Sau đại học 04.35578435, Phòng CT&CTSV 38581283.

* Lịch tiếp học viên của Phòng Sau đại học: Sáng thứ 4, thứ 6. Chiều thứ 2, thứ 3, thứ 5.