Học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2020-2021

Hạn cuối: 
Thứ sáu, Tháng 9 11, 2020
Nội dung: 
Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (gọi là học bổng Pony Chung) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

 

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020;

 

- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc.

 

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 600 USD/sinh viên /năm học.

 

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên. Khoa Toán - Cơ - Tin học được phân bổ 01 hồ sơ được nhận HB.

Lưu ý: Các đơn vị khi đề cử danh sách sinh viên đảm bảo tỉ lệ nam/nữ là 50%.

4. Hồ sơ đăng ký 

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo; - Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài không quá 02 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);

- Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động Đoàn-Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ sinh viên đề cử học bổng tới Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN,  ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ phamhoanglong@hus.edu.vn trước ngày 11/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về  thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C151/N26675/Hoc-bong-Pony-Chung,-Han-Quoc-nam-ho...