Học bổng “Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học”

Hạn cuối: 
Thứ sáu, Tháng 10 9, 2020
Nội dung: 

Hồ sơ gửi về VP Khoa Toán - Cơ - Tin học thường niên vào tháng 9 hàng năm. Hồ sơ dự kiến năm học 2020-2021 gồm có:1)  Đối với SV năm nhất :Bản sao giấy xác nhận là thành viên đội tuyển Toán khu vực hoặc Toán quốc tế ; giải Nhất/Nhì thi học sinh giỏi Toán toàn quốc năm lớp 11 hoặc lớp 12 (năm học 2020 - 2021 hoặc 2019-2020); danh hiệu học sinh giỏi/học sinh tiên tiến năm học 2019-2020, Bản sao học bạ THPT của ứng viên 2) Đối với SV từ năm 2 trở đi :

  • Bảng điểm năm học 2019-2020 gồm : Bảng điểm chung; Bảng điểm các học phần toán (theo danh sách dưới đây). Điểm là điểm đã quy đổi ra thang điểm 10.
  • Xếp loại rèn luyện năm học 2019-2020
  • Giấy chứng nhận đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên năm học 2019-2020 (nếu có)

3) Chú ý về các điều kiện xét học bổng :

  • SV tham gia học bổng này sẽ “giảm ưu tiên” trong danh sách học bổng khuyến học của Khoa Toán - Cơ - Tin học;
  • Các môn học trong năm học 2019-2020 không có môn học nào dưới 5,0 và điểm trung bình các môn toán từ 8,0 trở lên các sinh viên tham gia xét tuyển học bổng là sinh viên các ngành Toán học, Toán  Tin, Khoa học dữ liệu (dự kiến);
  • SV lần đầu tham gia xét tuyển sẽ được ưu tiên hơn SV tham gia lần 2 trở đi;
  • SV xin bảng điểm xác nhận từ Phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên;
  • Hồ sơ khi nộp về văn phòng yêu cầu ghi rõ họ và tên, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng, ngày tháng năm sinh.

Thông tin chi tiết về chương trình: https://viasm.edu.vn/npdm/cap-hoc-bong.