Học bổng Đỗ Quân học kỳ II năm học 2019-2020

Hạn cuối: 
Thứ sáu, Tháng 7 3, 2020
Nội dung: 

Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo tới các bạn sinh viên của khoa Chương trình học bổng Đỗ Quân học kì II, năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí

  • Sinh viên Khoa Toán – Cơ – Tin học có thành tích học tập xuất sắc, có điểm học tập trung bình của học kì I năm học 2019  - 2020 từ 3,0 trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ lớp, đoàn và sinh viên nỗ lực trong các hoạt động: Đoàn - Hội, hỗ trợ cộng đồng, nghiên cứu khoa học…

2. Mức học bổng: 3.000.000 (Ba triệu đồng);

3. Hồ sơ xét chọn học bổng

  • Bảng điểm học kì I năm học 2019 - 2020 của sinh viên, có xác nhận của Phòng đào tạo;
  • Bản đăng ký học bổng của sinh viên;
  • Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
  • Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển học bổng Đỗ Quân kì II năm học 2019-2020, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, danh mục các loại giấy tờ có).

Khoa đề nghị mỗi lớp giới thiệu 01 sinh viên đáp ứng các yêu cầu trên để Khoa xét. Danh sách và hồ sơ xin gửi về văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học (P.304-T3) trước 11h ngày 03/07/2019.

Quá thời hạn trên, lớp nào không gửi danh sách và hồ sơ thì học bổng sẽ được chuyển cho lớp khác.