Existence of stationary distributions for {K}olmogorov systems of competitive type under telegraph noise

Tiêu đềExistence of stationary distributions for {K}olmogorov systems of competitive type under telegraph noise
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2014
Tác giảDang, NH, Du, NHuu, Yin, G
Tạp chíJ. Differential Equations
Thể tích257
Trang2078–2101
ISSN0022-0396
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.jde.2014.05.029
DOI10.1016/j.jde.2014.05.029