On the dynamics of predator-prey systems with {B}eddington-{D}eangelis functional response

Tiêu đềOn the dynamics of predator-prey systems with {B}eddington-{D}eangelis functional response
Loại công bốJournal Article
Tác giảDu, NHuu, Trung, TThanh