Dynamical behavior of a stochastic {SIRS} epidemic model

Tiêu đềDynamical behavior of a stochastic {SIRS} epidemic model
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2015
Tác giảHieu, NTrong, Du, NHuu, Auger, P, Dang, NH
Tạp chíMath. Model. Nat. Phenom.
Thể tích10
Trang56–73
ISSN0973-5348
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1051/mmnp/201510205
DOI10.1051/mmnp/201510205