The dispersion of Rayleigh waves in orthotropic layered half-space using matrix method

Tiêu đềThe dispersion of Rayleigh waves in orthotropic layered half-space using matrix method
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2016
Tác giảTuan, TThanh, Trung, TNgoc
Tạp chíVietnam Journal of Mechanics
Thể tích38
Trang27–38