On the CR automorphism group of a certain hypersurface of infinite type in $\mathbb C^2$

Tiêu đềOn the CR automorphism group of a certain hypersurface of infinite type in $\mathbb C^2$
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2015
Tác giảNinh, VThu
Tạp chíComplex Var. Elliptic Equ. 60 (2015), pp. 977-991.