Characterization of linearly convex domains in $\mathbb C^n$ by their noncompact automorphism groups

Tiêu đềCharacterization of linearly convex domains in $\mathbb C^n$ by their noncompact automorphism groups
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảNinh, VT
Tạp chíVietnam J. Math. 37:1 (2009), pp. 67-79.