Characterization of domains in $\mathbb C^n$ by their noncompact automorphism groups

Tiêu đềCharacterization of domains in $\mathbb C^n$ by their noncompact automorphism groups
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảĐỗ Đức, T, Ninh, VT
Tạp chíNagoya Math. J. 196 (2009), pp. 1-26.