Chương trình học bổng Mitsubishi, Nhật Bản năm học 2020-2021

Hạn cuối: 
Thứ tư, Tháng 9 30, 2020
Nội dung: 
 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các lớp đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên năm thứ 3, thứ 4 (riêng Khoa Y Dược có thêm sinh viên năm thứ 5, thứ 6).

- Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả
rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

2. Trị giá mỗi suất học bổng: 340 USD/sinh viên/năm học.

3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên.

Sinh viên khoa Toán - Cơ - Tin học được 01 suất học bổng.

 

4. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự khai, viết bằng tiếng Anh, có dán ảnh (bản Data sheet - theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2019-2020, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Bài phát biểu cảm tưởng nếu được nhận học bổng Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bài viết tìm hiểu về chương trình học bổng Mitsubishi và Quỹ học bổng Tokyo-Mitsubishi (bằng tiếng Việt, có độ dài khoảng 02 trang A4, khuyến khích dịch sang tiếng Anh);

- Bản photo các chứng nhận: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Mitsubishi năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, đồng thời gửi công văn và hồ sơ đề cử học bổng tới  Khoa Toán - Cơ - Tin học , Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học - phòng 304T3) và gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) tới địa chỉ email: phamhoanglong@hus.edu.vn trước ngày 30/9/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Trân trọng thông báo./.

http://tintuc.vnu.edu.vn/ttsk/?C151/N26769/Chuong-trinh-hoc-bong-Mitsubi...