Chương trình học bổng K-T năm học 2019-2020

Hạn cuối: 
Thứ tư, Tháng 6 24, 2020
Nội dung: 
Kính gửi: Các Lớp Khoa Toán - Cơ - Tin học
 
Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng K-T (gọi là học bổng K-T) năm học 2019-2020 cho sinh viên như sau:
 
1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
 
- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020;
 
- Có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó;
 
- Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào trong năm học 2019-2020.
 
2. Giá trị mỗi suất học bổng: 5.000.000 đồng/sinh viên/năm học
 
3. Chỉ tiêu học bổng toàn ĐHQGHN: 30 sinh viên
Trong đó Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 4 chỉ tiêu, các bạn trong Khoa Toán - Cơ - Tin học được xét 1 chỉ tiêu.
 
 
4. Hồ sơ đăng ký học bổng
 
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
 
- Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo.
 
- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
 
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng…(nếu có);
 
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);
 
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng K-T, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
 
Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên, tiến hành xét chọn sinh viên theo yêu cầu, gửi danh sách sinh viên (theo mẫu) và hồ sơ đề nghị xét nhận học bổng đến ĐHQGHN (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) đồng thời gửi danh sách qua email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 24/6/2020.
 
Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ xét chọn về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.
 
Thông tin chi tiết các bạn sinh viên liên hệ Thầy Phạm Hoàng Long (phamhoanglong@hus.edu.vn) và tại địa chỉ (các file văn bản):