Chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2020 – 2021

Hạn cuối: 
Thứ hai, Tháng 8 3, 2020
Nội dung: 
 
 

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ Phát triển Châu Á, Hàn Quốc (gọi là học bổng ADF) năm học 2020-2021 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Là sinh viên đã được nhận học bổng ADF năm học 2018-2019 hoặc năm học 2019-2020 (theo danh sách);

- Năm học 2019-2020 có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên, có kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;

- Có nộp báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã đạt được trong năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021 (theo mẫu).

2. Trị giá học bổng: 2.000 đô la Mỹ/sinh viên/năm học.

3. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bảng điểm năm học 2019-2020 có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Báo cáo về kết quả học tập, hoạt động xã hội đã đạt được trong năm học 2019-2020 và kế hoạch năm học 2020-2021 (theo mẫu, đánh máy, 01 bản tiếng Anh và 01 bản dịch sang tiếng Việt).

- Thông tin tài khoản tên sinh viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV (số tài khoản, chi nhánh ngân hàng).

- Bản photo các minh chứng về: Thành tích học tập, hoạt động xã hội; hình ảnh tư liệu..

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng ADF năm học 2020-2021 - xét tiếp, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các đơn vị thông báo chương trình học bổng tới sinh viên; gửi công văn và hồ sơ đề cử tới Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và gửi danh sách sinh viên tới địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 25/8/2020.

Quá thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào chưa gửi danh sách và hồ sơ đề cử về ĐHQGHN thì mặc nhiên được xem như đơn vị đó không tham dự chương trình học bổng này.

Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên

Thông tin thêm

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2096/N26466/Chuong-trinh-hoc-bong-ADF,-Han-Quoc-nam-hoc-2020-%E2%80%93-2021.htm