Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên lớp Máy tính và Khoa học thông tin chất lượng cao

Ngày 08/12/2018, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQGHN đã tổ chức chương trình ngoại khóa và đào tạo kỹ năng mềm cho 47 sinh viên lớp Máy tính và Khoa học thông tin K63 (năm thứ nhất) - PV Huyền Linh

Tham gia chương trình, sinh viên có cơ hội tìm hiểu những nét đẹp văn hoá của các dân tộc Việt Nam và thực hành các kỹ năng mềm như giao tiếp, hoạt động tập thể, làm việc nhóm.

Hành trình tham quan, trải nghiệm diễn ra trong 01 ngày tại Khu du lịch Đồng Mô và Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam. Các hoạt động đào tạo kỹ năng được tổ chức tập trung ở khu cắm trại Sơn Tinh Camp thuộc quần thể khu du lịch này.

Hoạt động tham quan, học tập và trải nghiệm thực hiện theo Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT, tổ chức 2 lần/ năm dành cho sinh viên chương trình đào tạo (CTĐT) chất lượng cao.

Đây là lớp Máy tính và Khoa học thông tin chất lượng cao đầu tiên của Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN. CTĐT chất lượng cao tập trung vào định hướng nghề nghiệp phát triển phần mềm cho trí tuệ nhân tạo, là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong thời đại Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Sinh viên được ưu tiên về môi trường học tập, điều kiện thực hành. Khoa sẽ phối hợp với các doanh nghiệp uy tín đào tạo các học phần trang bị kỹ năng và tổ chức thực tập, thực tế cho sinh viên CTĐT chất lượng cao.

Nhờ chú trọng đào tạo kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, sinh viên CTĐT chất lượng cao có thể làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời được ưu tiên chọn tham gia các chương trình trao đổi với đối tác nước ngoài.

Sinh viên đạt kết quả học tập tốt sẽ được tham gia các dự án trí tuệ nhân tạo hợp tác với doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có nhiều lựa chọn việc làm với thu nhập cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hoặc tiếp tục học tập ở bậc sau đại học tùy định hướng của cá nhân.

http://hus.vnu.edu.vn/vi/news/main/5/100/58536