Áp dụng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu các trường hợp tới hạn, suy biến và kỳ dị của bài toán biên không đều đối với phương trình elliptic không tuyến tính

Mã đề tài: 
101.02-2014.03
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2015
Số tháng thực hiện: 
24
Chủ trì không là cán bộ cơ hữu: 
PGS. TS. Hoàng Quốc Toàn
Tình trạng đề tài: 
Chưa nghiệm thu
Tiếng Việt