Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính

Mã đề tài: 
101.01.46.09
Cấp đề tài: 
Ngày bắt đầu: 
03/2009
Số tháng thực hiện: 
36
Thành viên không phải là cán bộ cơ hữu: 
PGS.TS. Hoàng Quốc Toàn
Tình trạng đề tài: 
Đã nghiệm thu
Tiếng Việt