Một số câu hỏi thường gặp

 1. Khi bị cảnh báo học vụ sinh viên cần phải làm gì?Khi bị cảnh báo học vụ sinh viên cần cân nhắc trước khi đăng kí các học phần của kì tiếp theo cho phù hợp với khả năng học tập của mình. Sinh viên cần tư vấn giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập hoặc trợ lý giáo vụ Khoa về những học phần nên đăng kí. Cải thiện kết quả học tập sao cho điểm trung bình chung của học kì >=1.0 (thang điểm 4).
 2. Khi khung chương trình thay đổi, các môn học trong khung cũ không còn thì sinh viên cần làm gì?Khi sinh viên bị nợ học phần trong khung chương trình cũ và học phần này không có trong khung chương trình mới. Sinh viên cần học bằng một học phần khác để thay điểm cho học phần còn nợ điểm. Đểbiết chính xác học phần nào có thể thay thế được cho học phần đang nợ điểm, sinh viên cần đến gặp trợ lí giáo vụ để được hướng dẫn.
 3. Thủ tục làm đơn chuyển điểm như thế nào?Khi biết chính xác học phần có thể học để thay thế điểm cho học phần đang nợ, sinh viên đăng kí học theo quy định của nhà Trường. Khi điểm học phần được công bố, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn chuyển điểm của Khoa, sau đó nộp đơn về cho trợ lý giáo vụ kiểm tra và xin ý kiến ban chủ nhiệm Khoa. Đơn đã có xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa sẽ được nộp về bộ phận nhập điểm của phòng Đào tạo.
 4. Chọn học phần thay thế trong khối kiến thức lựa chọn như thế nào?Khi có nguyện vọng chọn học phần thay thế trong khối kiến thức lựa chọn, sinh viên cần phải có hướng dẫn từ Trợ lý Đào tạo.
 5. Trình tự làm khóa luận tốt nghiệp bao gồm những bước gì?- Khoảng tháng 9 hàng năm, Khoa sẽ cập nhật điểm trung bình chung của sinh viên và xét duyệt ngưỡng điểm được làm khóa luận đối với sinh viên năm thứ tư. Vì vậy trước tháng khi tháng 9, những sinh viên chuẩn bị bước sang năm thứ tư cần kiểm tra và chuyển điểm (nếu có) của cá nhân mình.
  • Sau khi có quyết định về ngưỡng điểm làm khóa luận tốt nghiệp, Khoa sẽ gửi cho các sinh viên mẫu đăng ký nguyện vọng về cán bộ hướng dẫn khóa luận kèm theo các tài liệu tham khảo, hướng dẫn.
  • Căn cứ trên nguyện vọng của sinh viên về cán bộ hướng dẫn khóa luận, đựa trên điều kiện của các bộ môn, Khoa sẽ điều chỉnh (ưu tiên tối đa cho nguyện vọng của sinh viên) và quyết định cán bộ hướng dẫn chính thức cho sinh viên.
  • Sinh viên đến Khoa nhận giấy mời và gửi tới cán bộ hướng dẫn Khoa luận của mình theo đúng thời gian Khoa quy định (Khoảng tháng 10 hàng năm).
  • Khoảng tháng 4 hàng năm, sinh viên sẽ nộp tên đề tài khóa luận tốt nghiệp về Khoa. Khoa sẽ cập nhật và gửi về các bộ môn phân công cán bộ đọc phản biện Khoa luận tốt nghiệp cho từng sinh viên.
  • Khoảng ngày 20/5 hàng năm sinh viên nộp luận văn (2 bản bìa mềm, 2 bản tóm tắt khóa luận, file mềm toàn văn và tóm tắt Khoa luận)  và nhận giấy mời của cán bộ phản biện tại Khoa. Sau đó sinh viên gửi khóa luận, giấy mời tới cán bộ phản biện trong khoảng thời gian do Khoa quy định.
  • Khoa sẽ quyết định ngày tổ chức lễ bảo vệ Khoa luận tốt nghiệp cho sinh viên toàn khoa, thành lập hội đồng chấm khóa luận, thông báo thông tin cần chuẩn bị cho lễ bảo vệ tới sinh viên.
  • Trước ngày bảo vệ sinh viên phải hoàn thành tất cả thủ tục do Khoa và Trường quy định.
 6. Khi gặp khó khăn trong quá trình đăng kí môn học cần gặp ai?- Khi đăng kí môn học, nếu bị lỗi hệ thống sinh viên cần thông báo tới cán bộ phụ trách thơi khóa của phòng đào tạo; 
  • Khi sinh viên không tìm được môn học mình cần đăng kí, sinh viên cần kiểm tra thông tin về môn học tại văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học;
  • Khi khung cương trình thay đổi, sinh viên cần kiểm tra kĩ thông tin về môn học thay thế trong khung chương trình mới.
 7. Khi trượt học phần tiên quyết có được tiếp tục các học phần tiếp theo trong khung chương trình hay không?- Khi trượt học phần tiên quyết sinh viên không được và không nên học các học phần thiếp theo.
 8. Khi phải nghỉ học vì nhu cầu cá nhân sinh viên cần phải làm gì?Khi cần phải nghỉ học vì nhu cầu cá nhân:
  • Bị ốm hoặc bi tai nạn buộc phải điều trị trong thời gan dài có giấy xác nhận của cơ sở ý tế. Thời gian nghỉ học tạm thời không tính vào thời gian tối đa được phép học;
  • Vì lý do chủ quan của cá nhân. Trường hợp này, sinh viên phải học ít nhất một học kì ở đơn vị đào tạo, không bị buocj thôi học và phải đạt điểm tring bình chung tích lũy không dưới 2,00. Trong tất cả các trường hợp này sinh viên đều phải đến phòng Chính trị và Công tác sinh viên để làm thủ tục.
 9. Khi cần thắc mắc điểm kiểm tra thường xuyên, giữa kì cần liên hệ với ai?- Khi thắc mắc điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra giữa học kì sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng vien phụ trách học phần để được giải đáp.
 10. Khi cần thắc mắc  điểm thi cuối kì sinh viên  cần làm thủ tục gì?- Khi thức mắc về điểm kiểm tra cuối học kì, sinh viên theo dõi lịch phúc tra của Nhà trường, điền thông tin cần thiết vào mẫu đơn phúc tra và nộp về Khoa (đối với những học phần dành cho sinh viên năm thứ Tư) hoặc nộp về phòng Đào tạo (đối với những học phần dành cho sinh viên năm 1, 2,3).
  Chú ý: Sinh viên năm thứ Tư nhưng cần phúc tra học phần học cùng với các khóa sau cũng nộp đơn về phòng Đào tạo.
 11. Đối với sinh viên năm thứ nhất, điểm tổng kết bao nhiêu thì bị cảnh báo?- Điểm trung bình chung học kì đạt dưới 0,80 đối với học kì đầu tiên của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kì tiếp theo.
 12. Sinh viên đang ở diện cảnh báo 2, nếu kì tiếp theo có kết quả điểm trung bình chung >1.0 thì tình trạng sẽ như thế nào?Sinh viên đang ở diện cảnh báo 2, nếu kết quả học tập của học kì tiếp theo >=1.0 (điểm trung bình chung) thì sinh viên sẽ được hạ 1 mức về cảnh báo 1.