Lê Trọng Vĩnh

Lê Trọng Vĩnh, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Văn phòng:
T5-505
Thư điện tử VNU:
vinhlt
Lĩnh vực nghiên cứu:
Thuật toán & mạng máy tính.
Quá trình đào tạo:
  • Tiến sĩ, 2006, Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST).
  • hạc sĩ, 1997, Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán, Trường ĐHKH Tự nhiên Hà Nội.
  • Cử nhân, 1994, Tin học, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.
Các môn giảng dạy:
  • Thiết kế và đánh giá thuật toán.
  • Phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
Hoạt động khoa học:
  • Công trình khoa học: Le V-T, Jiang X, Ngo SHong, Horiguchi S, Inoguchi Y. A Novel Dynamic Survivable Routing in WDM Optical Networks with/without Sparse Wavelength Conversion. Optical Switching and Networking. 2006 ;3(3-4):173–190.
  • Các đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới, Đề tài ĐQHG 2012-2014, Chủ trì.
Khen thưởng:
  • Chiến sĩ thi đua cấp bộ GDĐT 2014.

Công bố khoa học

  1. Le V-T, Jiang X, Ngo SHong, Horiguchi S, Inoguchi Y. A Novel Dynamic Survivable Routing in WDM Optical Networks with/without Sparse Wavelength Conversion. Optical Switching and Networking. 2006;3(3-4):173–190.

Đề tài - Dự án

Mã đề tài Ngày bắt đầu Tiêu đề Tình trạng đề tài
QG.12.21 Tháng 4, 2012 Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới Đã nghiệm thu