Trần Văn Trản

Trần Văn Trản, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Thủy khí động lực tính toán (CFD), Lý thuyết ổn định thủy khí
Quá trình đào tạo:
  • Tiến sĩ, 1978, Cơ học thủy khí, ĐH Tổng hợp Maxcơva, Liên Xô
  • Đại học, 1974, Toán cơ, ĐH Tổng hợp Maxcơva, Liên Xô
Các môn giảng dạy:
  • Khí động lực học
  • Phương pháp số trong cơ học
  • Lý thuyết ổn định thủy khí
Khen thưởng:
  • Huy chương vì Sự nghiệp Khoa học & Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2003