Nguyễn Văn Thế

Nguyễn Văn Thế, Cử nhân
Văn phòng:
300T3
Thư điện tử VNU:
nguyenvanthe@vnu.edu.vn
Lĩnh vực nghiên cứu:
Tổ hợp, lý thuyết đồ thị, ma trận
Quá trình đào tạo:
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Cử nhân Tài năng Toán học (2016 - 2020)